Vacature vrijwilliger ANBI Stichting

Functie-taakomschrijving vrijwilliger ANBI stichting Buitenplaats de Poel:

ANBI Stichting ‘Buitenplaats de Poel’ heeft als doelstelling het (doen) voorzien in kwaliteitsverbetering van het leven van kwetsbare mensen in de samenleving uit de omgeving Noord Oost Veluwe. In het bijzonder wordt gekeken naar mensen met ondersteuningsbehoefte of gekoppelde mantelzorgers.
Om in deze behoefte te kunnen voorzien wordt er actief ingezet op het werken met vrijwilligers die kunnen worden ingezet ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van leven/zorg voor de deelnemers die zijn toevertrouwd aan de zorgactiviteiten van Buitenplaats de Poel.

Algemene kenmerken
Vrijwilligers ondersteunen vaste medewerkers binnen Buitenplaats de Poel Zorg b.v. en HLL Zorgondernemingen bij voorkomende ondersteunende, praktische taken. Er is per definitie geen sprake van het overnemen van taken die door professionele krachten ingevuld worden. Door de inzet van vrijwilligers is er de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van de begeleidingstijd voor de deelnemers. Vrijwilligers kunnen worden ingezet binnen de verschillende locaties van Buitenplaats de Poel Zorg b.v. en HLL Zorgondernemingen

Doel van de functie
Als vrijwilliger sluit je aan bij laagdrempelige zorgwerkactiviteiten die door professionals worden vormgegeven en waarbij extra hulp prettig, maar niet noodzakelijk is. De werkzaamheden die worden uitgevoerd vallen onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de professional van Buitenplaats de Poel Zorg b.v. of HLL zorgondernemingen. Je stemt samen met deze zorgprofessional af welke taken en activiteiten je kunt ondernemen.

Organisatorische positie
Als vrijwilliger ben je verbonden aan ANBI Stichting Buitenplaats de Poel. Vanuit de ANBI stichting is er een vrijwilligerscoördinator aangesteld. Deze coördinator kan benaderd worden voor vragen rondom de organisatie en eventuele professionalisering. Bij de uitvoer van de dagelijkse taken is de zorgprofessional die werkzaam is eindverantwoordelijk.

Resultaatgebieden
Begeleiding en informatie:

  • Als vrijwilliger hou je je bezig met het uitvoeren van taken en werkzaamheden te behoeve van het vergroten van het gevoel van welzijn van de aangesloten deelnemers. Door de inzet van vrijwilligers kunnen activiteiten worden uitgevoerd die bijdragen aan het algemeen gevoel van welbevinden.
  • Het komt voor dat er tijdens de uitvoer van de werkzaamheden een koppeling gemaakt wordt met een deelnemer, in zorg, van Buitenplaats de Poel of HLL Zorgondernemingen. Deze deelnemers vallen onder directe begeleiding van een zorgprofessional. De werkzaamheden worden dan onder supervisie van de zorgprofessional uitgevoerd.

Vrijwilligersvergoeding:
Vrijwilligers voor ANBI Stichting Buitenplaats de Poel ontvangen een onkostenvergoeding van €7,50 per dag. Deze vergoeding wordt maandelijks uitgekeerd na het doorgeven van het aantal gewerkte dagen. Met deze afspraak wordt voldaan aan de lopende wet en regelgeving aangaande vrijwilligers vergoedingen. Lees meer op belastingdienst.nl

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed:
Als vrijwilliger is het van belang om risico’s die je signaleert, te delen met de eerstverantwoordelijke begeleider waar je aan gekoppeld bent bij de uitvoer van werkzaamheden.

Competenties

  • Oog voor omgeving
  • Betrouwbaarheid
  • Flexibiliteit
  • Samenwerken
“Ik heb mijn tijd bij Buitenplaats de Poel ervaren als een enorm fijne tijd waarbij mensen oprecht betrokken waren bij mijn situatie en daarbij altijd passend advies wisten te geven. Hoewel ik nu officieel niet meer betrokken ben bij Buitenplaats de Poel, heb ik nog met enige regelmaat contact om even een update te geven over mijn huidige situatie.”
Rick
Deelnemer
"Na veel omzwervingen hebben we eindelijk een plek gevonden waar Emiel gezien werd. Een plek, waar in de eerste plaatst gekeken wordt naar wat er wél goed gaat en naar wat er mogelijk is. Een plek, waar je mag zijn wie je bent en mag worden wie je wil worden. Alles in positiviteit. En dat op een heerlijke, fijne plek met betrokken en lieve mensen. Wij hebben er vertrouwen in, mede dankzij jullie. Op weg naar de toekomst"
Adriaan & Nelleke
Ouders van Emiel (deelnemer)
"Ik kwam hier in 2019 als een kleine jongetje die heel veel moest leren. Daar hebben ze mij bij de Poel bij geholpen. Spiegelen, donderjagen, mijzelf leren kennen en de steun geven die ik nodig had. Ik heb heel veel geleerd, ik weet nu heel goed wat ik zelf wil en ik kan nu beter met mijn emoties omgaan. Bedankt voor alles, met mooie herinneringen kijk ik hier op terug."
Ids
Deelnemer
Samenwerking met:
Onderdeel van:
Kwaliteitsmanagement:
Erkend leerbedrijf: