Wat wij bieden

Buitenplaats de Poel creëert een omgeving waarbij wij samen inspelen op je vraag en je talenten. Wij versterken met jou je zelfvertrouwen en activeren en bekrachtigen juist dat waar je goed in bent. Wij sluiten graag aan op je behoeftes en interesses vanuit rust, ruimte en zonder tijdsdruk. Bij ons mag je zijn wie je bent met al je talenten. Wij ondersteunen individueel, in groepsverband, systemisch en ambulant. Daarnaast bieden wij ook PMT.

Werkwijze
Individuele begeleiding

Het sociale klimaat waarin jongeren/jong volwassenen zich tegenwoordig moeten bewegen, is complex van aard. Thuis, op school en in hun vrije tijd wordt er voortdurend een appèl op hen gedaan. Dit levert stressvolle en spannende situaties op. Situaties waarbij jongeren/jong volwassenen zich weerbaar en zeker moeten kunnen opstellen maar dit niet altijd lukt. Uitval in onderwijs of stagnatie in schoolgang is dan zichtbaar. Op deze momenten bieden wij graag een passende vorm van ondersteuning geheel in de mogelijkheden die op dat moment haalbaar en nodig zijn. Wij denken graag mee in het proces vanuit rust en ruimte. Wij bieden in deze momenten een dag invulling en bekijken waar de uitdagingen voor jou op dat moment liggen. Deze uitdagingen (emotioneel, mentaal of fysiek) bespreken we samen, waarin we kijken naar wat wel i.p.v. wat niet. Wij werken in deze situaties graag samen met diegene die op dat moment rondom jou betrokken zijn (ouders, school, behandelaren). Zo behalen wij vaak het gewenste resultaat.

Terugkomende thema’s zijn:

 • Zelfvertrouwen en weerbaarheid vergroten
 • Inzicht in eigen kwaliteiten en valkuilen
 • Aanleren van sociale vaardigheden en samenwerken met de ander
 • Vriendschappen aangaan en onderhouden
 • Eigen ik ontdekken
Systeemgerichte gezinscoaching

Opvoeden is niet vanzelfsprekend. En juist op de momenten dat je het even niet meer weet, is het fijn om het samen te kunnen doen. Naast ondersteuning op onze locatie, bieden wij ook ambulante gezinsondersteuning thuis. Dit kan variëren van gezinsgesprekken, individuele begeleiding voor de jeugdige of ouder tot familieopstellingen. Wij kijken en denken graag mee in de uitdagingen die op dat moment spelen. Samen onderzoeken wij of en hoe deze uitdagingen verbeterd kunnen worden. Ons uitgangspunt blijft jij als ouder/opvoeder de regie blijft hebben en word gesterkt in je rol als ouder(s) en/of opvoeder. In onze werkwijze staan oplossingsgericht werken en motiverende gespreksvoering centraal.

“De essentie van oplossingsgericht werken is niet er-zijn, maar onderweg-zijn.” Het gaat ons dus om het proces die we samen doorlopen in alle rust, ruimte en zonder tijdsdruk.

Dagbesteding

Meedoen in de maatschappij, waardoor jij je gezonder en gelukkiger voelt? Bij onze dagbesteding ben je dan op de juiste plek. In kleine groepjes begeleid door vaste aanspreekpunten gaan we samen bezig met het uitvoeren van fysieke activiteiten met een arbeidsmatig karakter. Deze activiteiten stemmen wij zoveel als mogelijk af op jou wensen en behoeften. We geven je inzicht in je eigen mogelijkheden en kwaliteiten met als doel een fijne plek waarin ontwikkeling en je proces centraal staan. Tijdens de uitvoer van de dagbesteding ben je bezig met de volgende onderwerpen.

 • Zelfkennis, zelfbeheersing en zelfvertrouwen
 • Beter contact maken met de ander
 • Eigen grenzen leren kennen en aangeven
 • Bewust omgaan met lichaamstaal
 • Groepsdruk
 • Ontdekken en ontwikkelen van je eigen kwaliteiten
 • Op weg naar re-integratie maatschappelijk perspectief

Locaties

 • Lekker Leven Buiten, locatie De Kopermolen
 • Lekker Leven Buiten, locatie De Poel
 • Lekker Leven Buiten Locatie Klarenbeek
PMT

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode waarbij psychosociale of psychosomatische klachten via bewegen en lichaam behandeld worden. PMT is een ervaringsgerichte therapie en richt zich op het herkennen van je lichaamssignalen, gedragspatronen en het ontwikkelen van een realistisch lichaams-/ zelfbeeld. Door te doen en ervaren en door de ervaringen terug te geven krijg je middelen in handen om met problemen aan de slag te gaan, te verminderen of te hanteren. Bij PMT ben je vooral aan het bewegen. Hierbij ga je sporten, een spel doen of een oefening om te ontspannen. Wanneer je PMT doet wordt er gekeken naar bewegingspatronen, lichaamstaal, ademhaling of lichaamshouding, omdat deze kunnen wijzen op spanningen. Door te bewegen kan er geëxperimenteerd worden met nieuw gedrag of het accepteren van probleem.

PMT is voor kinderen en jongeren die gedragsproblemen, concentratieproblemen, spanningsklachten hebben, problemen in omgaan met grenzen ervaren, assertiviteit (opkomen voor jezelf) willen vergroten en voor bewegingsactivering.

Lichaamsgericht
Binnen psychomotorische therapie kunnen lichaamsgerichte oefeningen aan bod komen. Hierbij gaat het vooral om wat het lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, de manier van bewegen, lichaamssignalen, ademhaling en lichaamsbeleving. Denk hierbij aan ontspanningsoefeningen en lichaamsbewustzijn oefeningen.

Bewegingsgericht
Daarnaast kunnen er binnen de psychomotorische therapie ook bewegingsgerichte oefeningen aan bod komen. Door middel van sport, spel- en andere bewegingssituaties kan er inzicht komen in gedachten, gevoelens en handelingen (het doen). Hierbij kan binnen de PMT op een veilige manier met nieuw en ander gedrag geëxperimenteerd worden.

Even voorstellen…
Mijn naam is Peter Tuinstra. Ik ben afgestudeerd psychomotorisch therapeut en bewegingsagoog. Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte vorm van therapie, waarbij deelnemers aan hun hulpvragen, klachten en problemen kunnen werken door te ervaren en te doen. Vanzelfsprekend is dus dat mijn rol als psychomotorisch therapeut hierbij veel met bewegen te maken heeft. Waarbij mijn manier van werken veelal naast de deelnemer is, ik geef graag terug wat ik zie gebeuren bij de deelnemer. Hierbij probeer ik de deelnemer te ondersteunen met het krijgen van (zelf) inzicht, hoe handelt de deelnemer in bepaalde situaties en hoe zou de deelnemer willen handelen.

Dagbesteding volwassenen en ouderen

Wat wil je graag doen? Wat maakt voor jou de dag waardevol? De antwoorden op deze vragen zijn de uitgangspunten van onze ondersteuning op de dagbesteding van volwassenen en ouderen. Vanuit ons mooie houten Buitenhuis is een dagbestedingsplek gerealiseerd. Met uitzicht op de paarden, de boomgaard en pluktuin is dit een prachtige plek om te vertoeven. De huiselijke sfeer van het Buitenhuis biedt een fijne en rustige plek om te mogen zijn. Een plek waar je jezelf snel thuis voelt en waar wij graag met persoonlijke aandacht de ondersteuning en activiteiten voor je vorm geven.

In een kleine groep van maximaal 8 personen bieden wij een dag invulling aan welke aansluit op je wensen en behoeften. Je bent welkom als je graag activiteiten met een ander wil ondernemen, je licht-dementerend bent of graag van je eenzaamheid af wil.

Voorbeelden van activiteiten die wij samen ondernemen:

 • Samen koffie drinken
 • Creatieve activiteiten
 • Ontspannen zoals spelletjes doen, krant lezen, kaarten
 • Samen koken en eten
 • Tuinieren in de tuin of in de moestuin
 • Activiteiten met muziek
 • Thee drinken in de boomgaard
 • Geheugentraining in spelvorm
 • Bewegingsactiviteiten
 • Handmassage

Wil je meer weten over onze dienstverlening of een aanmelding inplannen? Neem gerust contact op!

“Ik heb mijn tijd bij Buitenplaats de Poel ervaren als een enorm fijne tijd waarbij mensen oprecht betrokken waren bij mijn situatie en daarbij altijd passend advies wisten te geven. Hoewel ik nu officieel niet meer betrokken ben bij Buitenplaats de Poel, heb ik nog met enige regelmaat contact om even een update te geven over mijn huidige situatie.”
Rick
Deelnemer
"Na veel omzwervingen hebben we eindelijk een plek gevonden waar Emiel gezien werd. Een plek, waar in de eerste plaatst gekeken wordt naar wat er wél goed gaat en naar wat er mogelijk is. Een plek, waar je mag zijn wie je bent en mag worden wie je wil worden. Alles in positiviteit. En dat op een heerlijke, fijne plek met betrokken en lieve mensen. Wij hebben er vertrouwen in, mede dankzij jullie. Op weg naar de toekomst"
Adriaan & Nelleke
Ouders van Emiel (deelnemer)
"Ik kwam hier in 2019 als een kleine jongetje die heel veel moest leren. Daar hebben ze mij bij de Poel bij geholpen. Spiegelen, donderjagen, mijzelf leren kennen en de steun geven die ik nodig had. Ik heb heel veel geleerd, ik weet nu heel goed wat ik zelf wil en ik kan nu beter met mijn emoties omgaan. Bedankt voor alles, met mooie herinneringen kijk ik hier op terug."
Ids
Deelnemer
Als moeder van 3 kinderen met een gebruiksaanwijzing zoals wij dat hier thuis noemen heb ik heel veel gehad aan de begeleiding van Buitenplaats de Poel. Nu de kinderen minder begeleiding nodig hebben doe ik graag wat terug en ben 1 van de moeders die Moederhart heeft opgezet. Moederhart is voor moeders van de deelnemers. 1 keer in de 6 weken komen we bij elkaar onder een genot van koffie/thee en lekkers bespreken we de up en downs. Een plek waar je als moeder gehoord en gezien wordt zonder oordeel. Voor mij als moeder is Buitenplaats de Poel echt een veilige plek net zoals dat voor mijn kinderen is.
Brenda
Donateur
Samenwerking met:
Onderdeel van:
Kwaliteitsmanagement:
Erkend leerbedrijf:
Doneer aan onze stichting: